Tafsir (Ad-Duha – Al-Qari’ah)

Penjelasan makna dan hikmah juga asbabun nuzul dari surat-surat pendek, dengan menggunakan tafsir al-Jalalain sebagi rujukan.​

Ridho Abdul Fattah · 08/06/2021